top of page

POLITIEKE SATIRE:

VAN SPOTPRENT TOT MEME!

Deze tentoonstelling is samengesteld door drs. Ellen Droog en prof. dr. Christian Burgers  van de afdeling Communicatiewetenschap in samenwerking met conservator Hans Seijlhouwer van de Universiteitsbibliotheek, en maakt onderdeel uit van het NWO VIDI-project Contemporary Political Satire.

EXPOSITIE & MINISYMPOSIUM: POLITIEKE SATIRE - VAN SPOTPRENT TOT MEME

Van 1 april tot 31 juni te zien in de UB-Erfgoedvitrine.

Leven we nu in een unieke tijd voor politieke satire? Aan de ene kant zou je denken van wel: satirische programma’s zoals Zondag met Lubach en Last Week Tonight, en websites zoals De Speld en The Onion zijn mateloos populair. Met maatschappelijke ontwikkelingen als Brexit en de opkomst van autoritaire leiders overal ter wereld, is er ook genoeg voer voor satire. Maar aan de andere kant kent politieke satire een lange geschiedenis. Al sinds de Romeins-Griekse oudheid zien we voorbeelden van politieke satire. Hoe ontwikkelt dit genre zich precies?

In deze tentoonstelling staan we stil bij de ontwikkeling van satire vanuit het perspectief van politieke cartoons. We vergelijken moderne cartoons met die van 50 en zelfs 100 jaar geleden. Hier zien we dat cartoonisten van nu voor een groot deel dezelfde beeldtaal gebruikten als toen. Maar er is ook veel veranderd, bijvoorbeeld door de opkomst van sociale media en andere nieuwe technologie. In deze tentoonstelling nemen we dan ook typisch 21ste-eeuwse verschijnselen, zoals Internetmemes, onder de loep. De cartoons van 50 tot 100 jaar geleden zijn afkomstig uit de Collectie HDC| Protestants Erfgoed van de Universiteitsbibliotheek.

Wilt u de opening van de tentoonstelling bijwonen? U bent van harte welkom. De toegang is gratis. In verband met de catering verzoeken we u om u voor 25 maart aan te melden via dit formulier.

UITNODIGING OPENING TENTOONSTELLING POLI
bottom of page